Onderwijsoverzicht Overzicht over onderwijs onderwijs
Adverteren

Onderwijsoverzicht
Onderwijs / Basis onderwijs

Adverteren


Menu van deze startpagina Meer informatie Bekijk alle pagina's Admin login Adverteren
 Link plaatsen
Link plaatsen

 Gerelateerd
Onderwijsoverzicht.startkey.nl
Link plaatsen op deze pagina

 Over Onderwijsoverzicht
Onderwijsoverzicht geeft een overzicht van allerlei websites over onderwijs in Nederland.


Cito-toets groep 4 oefenen
Toetskalender
Meer

 Tips
woordenboek nl
kleinkunstig
Papendrecht onderwijs
Onderwijsplanet.nl
grotebroer
pva betekenis
microscoop kopen
Verschillen hbo en wo informatie
digitaal portfolio
hoogbegaafdheid
Jouw link hier?

 Cito-toetsen in groep 4
Cito-toetsen M4 en E4

Kinderen in groep 4 doen tweemaal per jaar de Cito-toets van het LVS. De eerste toets is in januari en wordt M4 genoemd. De tweede toets vindt plaats in mei of juni en betreft de E4-toets. Wat is nu handig om als ouder of opvoeder over deze toets te weten? In dit artikel vertellen we u alles over de Cito-toetsen van groep 4. Zo bent u straks volledig op de hoogte.
Welke toetsen worden er afgenomen?

Om te starten zijn dit de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen: rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. De kinderen worden getoetst over alle onderwerpen die aan bod is gekomen. Dat betekent onder meer: rekenen met getallen tot en met honderd, klokkijken, vermenigvuldigen en delen. Op het gebied van spelling gaat het om de goede schrijfwijze. Woordenschat wordt getest middels woorden die kinderen in groep 4 moeten kennen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten begrijpen. Elk van deze onderdelen komen tijdens de lessen in groep 4 uitgebreid aan de orde en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden.

Belang van de toetsen

Om welke reden neemt de basisschool de Cito-toetsen af? Wat is er zo belangrijk aan de scores van kinderen? De school doet er alles aan om de leeropbrengsten van kinderen in kaart te brengen. Door twee keer te toetsen is die lijn goed te volgen. De docenten kunnen zien of de klas en leerlingen genoeg en naar verwachting groeien en vooruitgaan. Zo niet, dan kan er een plan worden geschreven om de leerling verder te helpen. Ook is de Cito-toets van belang voor de uitstroom na het basisonderwijs richting het voortgezet onderwijs. Cito-scores tellen dan zwaar mee.


Cito-toets in groep 4 traine
Simpsite Cito toets groep 4
Cito in groep 4 oefenen
Webs
Toetsend onderwijs
Citotrainers
Cito toets oefenen groep 4
Ilses stek

 Link plaatsen
Link plaatsen

 Linkplaatsing?
Link toevoegen

 Oefenen voor school
Het is de bedoeling dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei/ juni afgenomen worden. De inhoud komt aan bod in de reguliere lessen. Het is dus aannemelijk dat kinderen vanzelf worden voorbereid op de Cito’s. Helaas wil dat niet alles zeggen, want de Cito-toetsen verschillen van de methodetoetsen. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de wijze van bevraging is anders dan op de normale toetsen. Het is dan ook niet vreemd dat veel ouders ervoor kiezen om met hun kind te Cito-toetsen voor te bereiden. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat in groep 4 echt belangrijk is. De oefenboeken voor Cito van Educazione kunnen gebruikt worden om kinderen optimaal voor te bereiden op de Cito-toetsen van groep 4.


Groep 3 oefenboek
Groep 4 oefenboek
Groep 5 oefenboek
Cito-toets Wikipedia
Toetstrainer
Toetsendleren.nl
Toetsen oefenen
Cito-toets-groep-4-oefenen

 Bijles of thuis oefenen
Uitgeverij Educazione heeft drie boeken ontworpen voor groep 4. In deel 1 worden kinderen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl de E4-toets met deel 2 wordt voorbereid. Cito-toets Groep 4 oefenen deel 3 is het meest complete oefenboek en is een combinatie van deel 1 en 2. Met ruim 330 oefeningen per deel bieden de oefenboeken van Educazione meer dan genoeg materiaal om de Cito van groep 4 voor te bereiden met uw kind. Op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat komt alles aan bod. De oefenboeken van Educazione worden door veel ouders ingezet om hun kinderen te helpen voorbereiden op de toetsen die op de basisschool worden afgenomen. De oefenboeken zijn zowel digitaal (in PDF) als fysiek (in boekvorm) te verkrijgen. Bekijk voor aanvullende informatie de volgende pagina: Educazione’s oefenboeken.


Thuis Cito oefenen
Cito toets in groep 4
Wijzer over basisonderwijs
Leestrainer
Drive
Over Cito

 Cito M4 en E4
In groep 4 worden twee belangrijke toetsen bij kinderen afgenomen: de Cito-toets M4 (januari) en E4 (mei). De toetsen gaan over rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat en zijn belangrijk omdat ze de doorgaande lijn van kinderen in kaart brengen. Leraren gebruiken deze resultaten om kinderen verder te helpen. Omdat deze toetsen zo belangrijk zijn kiezen veel ouders ervoor om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op deze toetsen. De Cito Oefenboeken van Educazione kunnen daarbij goed van pas komen. In de oefenboeken komen alle onderwerpen uit groep 4 voorbij en worden leerlingen stevig voorbereid op de Cito-toetsen in groep 4.


Cito M4 en E4 oefenen
Optimaal oefenen voor Cito
Citotoetstrainer.nl
Cito M4 en E4
Het belang van de Cito in gr 4
Belangrijkste feiten Cito gr 4

 Jouw link hier?
Link toevoegen

 Dashboard
Linkplaatsing
Link ruilen
Opgericht: 24-09-2020
Gewijzigd: 07-09-2023
Rubrieken: 5
Links: 31
Adverteren
Mail webmaster
 © 2003 - StartKey.nl - Je eigen startpagina maken